Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > Tramitacions

Tramitacions

INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT (REGISTRE CIVIL DE PIRA):
*Papers que els hi entrega el metge
*DNI dels pares
*Llibre de família (en el cas que en tinguin)
 
EMPADRONAMENT:
*DNI de les persones a empadronar-se
*Escriptura o contracte de lloguer
*Imprès de l’Ajuntament
 
CENS ANIMALS DE COMPANYIA:
*DNI propietari de l’animal
*Cartilla de l’animal
*Imprès de l’Ajuntament
(En el cas de tractar-se d’animals perillosos, han de passar a demanar informació a l’Ajuntament)
 
Per a altres tramitacions passar a demanar informació a l’Ajuntament.