Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > El municipi

El municipi

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Municipi de la Conca de Barberà, es troba a la part central de la comarca, a la dreta del riu Anguera, que forma en una bona part el seu límit oriental.

El terme municipal, amb 8,16 Km2 d'extensió, és relativament pla per la banda del migdia i accidentat pels darrers contraforts de la Serra del Tallat, per la banda del migdia i travessat per dos barrancs. El del Xano i el del Molí, que provenen del terme de Solivella i desemboquen al riu Anguera, dins el terme de Montblanc.

La posició de l'antic poble és summament pintoresc, situat en un massís elevat en forma de península (384 m. d'altitud), està voltat pel torrent del "Torrentill" i el gorg natural del riu Anguera. A la part més alta es construïren les primeres cases a principis del segle XI, a redós del seu castell. Formen la població de Pira els barris de Pira, Pireta, Piroia, Carrerada i, en l'actualitat, ja cal afegir els nous habitatges construïts al barri de Miralpeix. 

SITUACIÿ GEOGRÿFICA